Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“),

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov OZ:
Slovak Fashion Council, o.z.
Sídlo:
Pánska 17, 81101 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika
IČO:
42256844
Registrácia:
Reg. č.: VVS/1-900/90-38433
Telefonický kontakt:
00421 918 904 676
E-mailový kontakt:
info@slovakfashioncouncil.sk
(ďalej len „SFC“)

Slovak Fashion Council spracúva osobné údaje na účely informovania o aktivitách a novinkách: 

Poskytujeme vám pravidelné informácie o tom, čo máme v SFC nové, alebo aké podujatia chystáme a tiež aktuality zo slovenskej či zahraničnej módnej scény. V tomto prípade spracúvame tieto osobné údaje: meno, priezvisko a emailová adresa.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania noviniek je zaznamenávaný pomocou aplikácie MailChimp. Na zasielanie elektronických newslettrov používame taktiež aplikáciu MailChimp. MailChimp je služba poskytovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA. Údaje uložené pri registrácii budú uložené na serveri prevádzkovanom spoločnosťou The Rocked Science Group, LLC v súlade s pravidlami GDPR a dohodou EU-US Privacy Shield. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov poskytovanej aplikáciou MailChimp sú k dispozícii na tejto webstránke. Ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield sú dostupné na webstránke Európskej komisie.

Z odberu newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť a to kliknutím na odkaz odhlásenia z odberu, ktorý sa nachádza v päte každého e-mailu, ktorý od nás dostanete. Svoje rozhodnutie nám môžete oznámiť aj e-mailom na info@slovakfashioncouncil.sk

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje uchovávame po dobu podľa platných právnych predpisov (napr. zákon o účtovníctve a iné) alebo po dobu registrácie Slovak Fashion Council, o.z. .

Vaše práva:

• právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

• právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,

• právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom alebo ak to vyžaduje zákon

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

• právo na prenosnosť osobných údajov,

• právo namietať spracúvanie osobných údajov,

• právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

• právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR

SFC prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, pričom vzala do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov Dotknutej osoby, ako aj rozsah možných rizík.

Kontakty

Telefonický kontakt: 00421 918 904 676

E-mailový kontakt: info@slovakfashioncouncil.sk

Web stránka: www.slovakfashioncouncil.sk

Adresa: Pánska 17, 811 02 Bratislava