Andrea Pojezdálová - na výstave IFS 2017 v Londýne

Andrea Pojezdálová

Noir_collection
NOIR_kolekciou predstavenou na tomto ročníku IFS autorka nepriamo nadväzuje na prácu predstavenú minulý rok. Po minuloročnom návrate ku koreňom a oživovaní tradícií sa v aktuálnej kolekcii zameriava na hľadanie a zadefinovanie určitého základu, podstaty. Vychádzajúc zo základných foriem, držiac sa jednotnej farebnosti a rukopisu príznačného pre jej doterajšiu tvorbu tvorí pomocou experimentálnych zásahov ucelenú, minimalistickú kolekciu ktorou poukazuje na kult konzumu a prebytok ktorý nás obklopuje. Zameraním sa na kvalitu a využívaním lokálnych možností sa snaží hľadať udržateľnú cestu.