FPU podporuje módny dizajn

spolupraca_fpu_1000x800

Móda ako umelecká kategória rozhodne potrebuje podporu a aj finančnú pomoc. My v SFC veríme, že financovanie kvalitnej činnosti a projektov dokáže zvýšiť kvalitu výstupov v tomto sektore a v ďalších krokoch ovplyvní celkové dianie v tomto sektore.

Práve preto sme sa ešte v máji stretli s ďalšími významnými hráčmi v módnom odvetví (SFc a Denamit, Fashion Live!, Slovenské centrum dizajnu) na pôde Fondu na podporu umenia s jeho riaditeľom Jozefom Kovalčíkom a členkou rady FPU Zorou Jaurovou. Spoločne sme vyjadrili naše potreby, popísali aktuálny stav a načrtli našu víziu o možnostiach čerpania dotácii pre zástupcov módneho odvetvia. Odpoveď bola pozitívna a J. Kovalčík  nás ubezpečil, že móda má svoje legitímne miesto v štruktúre FPU a každá žiadosť je viac než vítaná a bude posudzovaná riadnou odbornou porotou štandardným spôsobom. Dokonca, FPU má za cieľ doplniť do komisií ešte viac odborníkov priamo spätými s módou, aby sa zaručila čo najväčšia miera kvalitného hodnotenia žiadostí.
Pred pár dňami bola zverejnená prvá Výzva č. 1/2018 ako aj Harmonogram pre cely rok 2018.. Prvý ddl je skorý, už 19. 10. Ďalšie však ešte budú nasledovať.

Všetky informácie nájdete na webe FPU: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/346-vyzva-c-1-2018

Keďže v aktuálnej výzve figurujú aj iné odvetvia umenia ako divadlo, tanec či hudba, vyberáme programy, kde je možné sa prihlásiť aj s témou módy. Ide najmä o programy:

– 1.6.2 Medziodborové podujatia.

– 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,

– 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,

– 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,

– 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,

– 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.

Presný popis, vymedzenia ako aj administratívne požiadavky nájdete v dokumente:

http://www.fpu.sk/attachments/article/84/STRUKTURA%202018_22092017_DEF_.pdf

Tu si prečítate, ktorý program je vhodný pre koho a na čo.

Ak by vám aj tak vznikali otázky, neváhajte kontaktovať referentov FPU, ktorí mailom, či telefonicky ochotne poradia a vysvetlia všetko, na čo sa budete pýtať.

Kontakty nájdete tu:

http://www.fpu.sk/sk/kontakt

SFC sleduje Výzvy priebežne a bude aj naďalej informovať o ďalších možnostiach.