Memory - interaktívna prezentácia módy

MEMORY

„Výstavný koncept Memory nadväzuje na minuloročnú interaktívnu inštaláciu, ktorá približuje inšpiračné zdroje jednotlivých autorských kolekcií. Výstavný projekt ponúka divákovi možnosť zapojiť sa a odhaliť spôsob uvažovania dizajnéra – tvorcu. Prostredníctvom predmetov, ktoré budú súčasťou inštalácie, sa budú dať dešifrovať spomienky, ktoré sa skrývajú za šatami, za kolekciou, za osobným príbehom jednotlivca. Špeciálny kód na jednotlivých predmetoch umožní vrátiť sa v spomienkach až na úplný začiatok. Interaktívnu inštaláciu bude realizovať Ján Šicko, ktorý sa venuje tvorbe v oblasti nových médií,“ hovorí o výstave jej kurátorka Zuzana Šidlíková.

Ján Šicko prezentuje koncept výstavy:

Prezentácia slovenských módnych dizajnérov na LFW je postavená na koncepte pamäti.
Vybrané diela sú prezentované formou fragmentov „spomienok“, ktoré môže návštevník objavovať, skúmať a interaktívnou formou vytvárať akúsi vlastnú pamäťovú stopu, vytvárajúcu celkový obraz prezentovaného diela, procesu jeho vzniku a myšlienok spojených s jeho tvorbou.

Vo výstavnom priestore sú rozmiestnené a vzájomne premiešané fyzické objekty reprezentujúce práce samotných dizajnérov. Tieto objekty sú označené unikátnymi kódmi. Návštevník môže s objektami voľne manipulovať a po položení na špeciálny stôl, ktorý voláme vedomie, sa na neho pomocou počítača premietne asociácia spojená s objektom.

Objekty sú fyzicky tvorené zväčša fragmentami materiálových či výrobných skúšok, návštevník tak získava aj haptickú informáciu o prezentovanej kolekcii. Návštevník pomocou týchto objektov spoznáva prácu jednotlivých dizajnérov. Tým, že si sám môže určiť poradie či rozsah skúmaných objektov, vytvára vlastnú pamäťovú stopu.

Premietané obrazy spojené s týmito objektami prezentujú prvotné myšlienky, proces, skice ale aj výsledné dielo.

Skúsenosť návštevníka bude pri každej návšteve jedinečná. Môže sa vrátiť viackrát a skúmať vždy iné zákutia prezentovaných prác. Dramaturgiu si návštevník určuje sám, môže skúmať konkrétneho dizajnéra, alebo náhodne blúdiť v pestrej mozaike spomienok.

 

Katalóg slovenskej výstavy Memory si môžete stiahnuť v PDF tu: MEMORY_IFS2017

Local & Global – základná všeobecná témy výstavy daná organizátorom British Council:

Lokálne a globálne v kontexte pamäte vnímam ako niečo izolované na úrovni lokálneho a prepojené do siete širších asociácii na úrovni globálneho.

Lokálne prestavuje vymedzený priestor so špecifickými črtami. Lokálne je uzavreté do seba. Vie len o sebe a z pozície tohto vnímania nemôže prerásť samo seba. Je vymedzené priestorom, ktoré mu bolo dané, napríklad geograficky. Je dôležité povedať, že lokálne v sebe môže skrývať poklad vo forme čistej autenticity.
Globálne vníma širší kontext a ide teda o myšlienkový konštrukt schopný porovnávať. Prekračuje tak hranice lokálneho a má potenciál stať sa univerzálnym.

Katalóg podujatia IFS 2017 si môžete prezrieť a stiahnuť tu: IFS 2017 – katalóg