Silvia Zrebná - at IFS 2017 in London

Silvia Zrebná

Kolekcia: You and Me

Ľudí a zvieratá spája neodmysliteľný aspekt bytia PUDY!

Spojila som tieto dva svety. Proces tvorby bol založený na inštinkte, tvorila som pudovo. Znamená to, že návrhové a str…