Slovenský „Fashion Film“ si zaslúži našu pozornosť

Slovak Fashion Council tento rok priniesol aj úplne novú kategóriu v súťažiach s módnou tématikou. V pondelok sa v Bratislave uskutočnil historicky prvý ročník súťaže pre tvorcov filmov o móde (Fashion film) Best Fashion Film Award 2017.

Best Fashion Film Award (BFFA) je ocenenie udeľované raz za 2 roky organizáciou Slovak Fashion Council (ďalej len SFC). Titul získava autor alebo kolektív autorov (umelecký subjekt), ktorý presvedčí medzinárodnú odbornú porotu svojou tvorbou, ako aj odhodlaním pracovať na rozvoji svojej tvorby.

Ocenenie BFFA nie je len titul, ale najmä je to koučingový program, ktorý autorovi/autorom diela pomáha nasmerovať tvorbu a prináša mu/im príležitosti sa rozvíjať. Výsledkom je ďalšie dielo s možnosťou prezentácie doma aj v zahraničí. SFC v súčinnosti s víťazom a partnermi ušije víťazovi program ocenenia na mieru v čo najviac prínosnej miere pre laureáta.

 

Cieľom súťaže je:

Podpora talentovaných autorov zaoberajúcich sa témou, tvorbou fashion filmu v akejkoľvek remeselnej forme
Uľahčenie naštartovania kariéry autorov
Podpora aktívnych networkingov medzi subjektami s cieľom vzniku nových projektov
Prezentácia kvalitných výstupov víťaza
Finančná podpora víťaza
Koučing a podpora v súčinnosti s reálnymi potrebami konkrétneho laureáta
Podpora komerčného uplatnenia víťaza
Podpora laureáta v medzinárodnom prostredí
Zviditeľnenie témy fashion filmu a podobných médií u nás aj v zahraničí
Rozvoj komplexnosti módneho sektora na Slovensku
Mapovanie a prezentácia úrovne fashion filmu  na Slovensku
Finalisti BFFA 2017:

1.       Jakub Gulyáš

2.       Vladimíra Hradecká

3.       Maroš Baran

4.       6th Finger Studio (Evelyn Benčicová, Adam Csoka Keller, Igor Smitka , Arielle Esther)

Tento rok hodnotila výstupy kandidátov rovnaká porota ako aj kategóriu o módnej tvorbe, a teda zámerne obsahovala zahraničných, ale ja domácich odborníkov na túto otázku. Zo zahraničia najmä Muriel Piaser, Martynu Panczak a od nás Mariku Beňadik Majorovú a Zoru Jaurovú.

„Fashion Film je dôležitou súčasťou celkovej ekonomiky kreatívneho priemyslu, nakoľko v sebe nabaľuje ďalšie významné pracovné role. Preto je dôležité tento segment sledovať a hľadať možnosti na jeho podporu a rozvoj,“ vysvetľuje Z. Jaurová.

Súťažiaci boli pred porotou prítomní spolu vo forme okrúhleho stola. Každý z prítomných dostal slovo na predstavenie svojej tvorby a následne boli premietané maximálne 3 filmy z ich tvorby. Po prezentáciách bola otvorená diskusia medzi autormi a porotou. Cieľom bolo nielen spoznať tvorbu a zámer pri konkrétnych filmoch, ale aj zistiť aktuálny stav fashion filmu na Slovensku. SFC chce získať relevantný názor priamych aktérov tohto segmentu, aby dokázalo kvalitne nastaviť formát súťaže a tiež víťazovi na mieru ušiť mentoringový program, ktorý je odmenou za víťazstvo.

Porota v záverečnej diskusii vyjadrila presvedčivé názory o kvalite nominovaných diel. Muriel Piaser z Paríža komentovala tvorbu finalistov: „Filmy sú vysoko profesionálne, svetovo konkurencieschopné so silným rukopisom svojich autorov a navyše jasne komunikujúce svoj cieľ. Fashion Film je povinným formátom pre každú módnu značku, ktorá chce dnes uspieť v digitálnej ére komunikácie so zákazníkom.“

Názov víťazného filmu a meno jeho autora sa verejnosť dozvie koncom novembra, keď SFC oznámi výsledky zasadnutia poroty na uzavretom podujatí venovanom profesionálnej verejnosti.