Zuzana Serbák - na výstave IFS 2017 v Londýne

Zuzana Serbák

Kolekcia: Lomoz

V kolekcii obuvi LOMOZ vytváram minimalistické siluety, čisto tvarované topánky, pojednané tak, aby boli povrchovo štruktúrované, hapticky zaujímavé a prekvapivé, s funkčnými prvkami zakomponovanými do textúry povrchu. Uplatňujem pri tom vrstvenie, narušovanie povrchov a vytváranie štruktúr prekrývaním a prešívaním kože a iných materiálov, nanášaním vrstvy silikónu na savú kožu alebo textíliu a formovaním na kopyte. 
Tematicky sa kolekcia Lomoz zaoberá šírením a rezonanciou zvukov, vlnením a trasením, narušením plynulosti, a pocitom diskomfortu a nesústredenosti človeka pod vplyvom hrmotu, ruchu, vizuálneho smogu. Inšpiráciou je žena, ktorá je krehká a citlivá avšak si buduje „ochrannú vrstvu“, odolnosť voči vnímaniu všadeprítomného ruchu mesta.